Το νηπιαγωγείο που αγάπησα

Category Archives: Γλώσσα

Φύλλα εργασίας

 

Advertisements

Προγραμματισμός και τρόπος εφαρμογής της γλώσσας για μια ολόκληρη σχολική χρονιά


Φύλλα εργασίας προνηπίων και νηπίων για τα σχέδια εργασίας που πραγματεύτηκα από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τα Χριστούγεννα.


Φύλλα εργασίας προνηπίων και νηπίων για την κατανόηση και γραφή του  ελληνικού αλφαβήτου από τα Χριστούγεννα έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς.


Φύλλα εργασίας βασισμένα σε κείμενα της Παυλίνας Παμπούδη.