Το νηπιαγωγείο που αγάπησα

Category Archives: Γλώσσα

Φύλλα εργασίας

 


Προγραμματισμός και τρόπος εφαρμογής της γλώσσας για μια ολόκληρη σχολική χρονιά


Φύλλα εργασίας προνηπίων και νηπίων για τα σχέδια εργασίας που πραγματεύτηκα από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τα Χριστούγεννα.


Φύλλα εργασίας προνηπίων και νηπίων για την κατανόηση και γραφή του  ελληνικού αλφαβήτου από τα Χριστούγεννα έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς.


Φύλλα εργασίας βασισμένα σε κείμενα της Παυλίνας Παμπούδη.